لطفا صبر کنید ...


شرکت آذرمدیک نماینده انحصاری کمپانی KIMAL در ایران وارد کننده نسل جدید کاتترهای ورید مرکزی در ایران است. این محصولات بخشی جدایی ناپذیر از مراقبت بیماران در بخش های ویژه درمانی است. هر ساله هزاران نفر در کشور برای تزریق دارو، همودیالیز و یا نظارت همودینامیک از این وسایل استفاده می کنند.از این رو استفاده از این وسایل دارای عوارض و مخاطراتی است که با توجه به طراحی سنتی تا کنون به عنوان عوارض ذاتی استفاده از این وسایل تلقی می شد. کمپانی KIMAL با طراحی مجدد کاتترهای ورید مرکزی عمده عوارض CVC را بر طرف کرده است. جدول 1 عوارض عمده ناشی از کارگذاری و پس از کارگذاری کاتترهای ورید مرکزی را نشان می دهد.

جدول(1)- عوارض مبتنی بر کاتترهای ورید مرکزی

ترومبوز

عوارض ترومبوتیک در کاتترهای ورید مرکزی، فرآیندهای دینامیک و با شدت متفاوت هستند. آنها می توانند از محدوده به ظاهر غلاف فیبرین در نوک کاتتر، به لخته خون داخل مجرا یا ترومبوز وریدی منجر شوند[1]. آسیب های عروقی ناشی از کارگذاری کاتتر، استاز وریدی ناشی از بی حرکتی کاتتر و انعقاد خون به گسترش ترومبوز کمک می کنند[2]. این عارضه می تواند به سرعت پس از کارگذاری کاتتر رخ دهد. انسداد داخل لومن های کاتتر می تواند به حذف(و یا جایگزینی)، قطع و یا به تاخیر افتادن درمان منجر شود[3].

در این خصوص در کاتترهای ورید مرکزی KIMAL با استفاده از تکنولوژی منحصر به فرد Multitube و سطوح مقطع دایره ای با افزایش نسبت حجم به سطح و پارامترهای همودینامیک که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، می تواند منجر به کاهش نرخ ترومبوز در نسل جدید کاتترهای ورید مرکزی KIMAL شود.

تفاوت تکنولوژی منحصر به فرد Multitube و تکنولوژی سنتی در کاتترهای ورید مرکزی

  • پایداری همودینامیک

دینامیک سیالات در کاتترهای ورید مرکزی نقش مهمی در افزایش پایداری همودینامیک در بیماران بستری در بخش های ویژه ایفا می کند. دینامیک سیالات بر سرعت جریان دارو و عملکرد کاتترهای ورید مرکزی نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. از پارامترهای موثر در این زمینه، می توان به نسبت سطح به حجم لومن های کاتتر و حضور جریان لامینار یا آرام در حین همودیالیز اشاره کرد. افزایش نسبت سطح به حجم کاتتر با کاهش مقاومت هیدرولیکی سیال و بیانگر افزایش جریان[2] سیال می گردد. علاوه بر آن، در تکنولوژی Multitube سطوح مقطع در طول یکسان است که منجر به تشکیل جریان آشفته سیال در کاتتر نمی شود. محاسبات و نتابج تجربی استفاده از کاتترهای ورید مرکزی KIMAL حاکی از افزایش حداقل 21 درصدی جریان سیال نسبت به کاتترهای ورید مرکزی سنتی خواهد بود. لازم به توضیح است این محاسبات مبتنی بر محاسبه عدد رینولدز و استوک در دینامیک سیالات است.

  • عفونت های مرتبط با کاتترهای ورید مرکزی

عوارض عفونی ناشی از کاتتر به عنوان یک مشکل عمده بالینی میزان مرگ و میر و هزینه مراقبت های کلی عفونت ناشی از کاتتر و افزایش بستری شدن در بیمارستان را افزایش می دهد.

شیوع باکترومی در وسایل داخل عروقی را به دو بخش عفونت های داخل لومن های کاتتر و عفونت های خارج لومن های کاتتر تقسیم بندی می کنند.

1-3- عفونت های داخل لومن های کاتتر

موثرترین راهکار در کاهش عفونت های داخل لومنی که در دستورالعمل های کنترل عفونت نظیر عفونت از اتصلات بدون نیاز به سوزن برای کاهش آسیب های احتمالی ناشی از سوزن، کاهش نرخ عفونت، آمبولی هوا و برگشت خون نام برده شده است.  انواع مختلفی از این نوع اتصلات از جمله اتصالات مکانیکی، جابجایی مثبت، منفی و … در بازار وجود دارد. به منظور تعیین اثر کاهش CRBSi مطالعات بیشماری انجام شده است، این مطالعات نشان می دهند که استفاده از دریچه های بدون سوزن مکانیکی موجب افزایش نرخ عفونت می شود اما جمع بندی در مورد دیگر انواع اتصلات بدون نیاز به سوزن حاکی از کاهش نرخ عفونت های داخل لومنی کاتترهای ورید مرکزی می شود.

2-3- عفونت های خارج لومنی کاتتر

مطالعات  نشان می دهد که مهمترین نقش در کاهش نرخ عفونت در کاتتر های ورید مرکزی را کارکنان بهداشتی- درمانی در بیمارستان ایفا می کنند. همچنین استفاده از مواد ضد عفونی کننده مناسب نظیر اسکراب دریچه های بدون نیاز به سوزن، هاب و محل ورود به پوست کاتتر توسط محلول های پایه الکلی به همرا 2 درصد کلرهگزیدین، استفاده از حداکثر اقدامات کنترل عفونت نظیر کلاه، دستکش، گان و … در حین کارگذاری و استفاده از این وسایل در کنار استفاده از اتصالات بدون نیاز به سوزن می تواند نرخ CRBSi را در بخش مراقبت های ویژه حتی به صفر برساند.

علی رغم استفاده از دستورالعمل های بهداشتی- درمانی، در شرایط خاص نظیر بیماران پر خطر به لحاظ شیوع عفونت در آنها از کاتترهای ورید مرکزی آنتی باکتریال برای کاهش ریسک عفونت مورد استفاده قرار می گیرد. در این خصوص پوشش های آنتی باکتریال مختلفی در برند های مختلف استفاده شده است که به شرح زیر می باشد.

جدول2- انواع پوشش های آنتی باکتریال

Kimal Altius Pro+:

تمرکز اصلی در کنترل عفونت نسل جدید کاتتر های ورید مرکزی، جلوگیری از ورود باکتری به داخل لومن های کاتتر است. همانطور که اشاره شد دریچه های اتوماتیک بدون نیاز به سوزن و عدم وجود هاب نقش موثری در کاهش نرخ عفونت در کاتترهای ورید مرکزی ایفا می کند.

نسل جدید پوشش های آنتی باکتریال پلی هگزانید علاوه بر اثر مناسب بر باکتری های   Staphylococcus aureus (همچنین نوع مقاوم در برابر متی سیلین)، Escherichia coli, Candida albicans، Aspergillus   brasiliensis ، enterococci مقاوم به ونکومایسین و Klebsiella pneumoniae، عوارض نامطلوب التهابی سیستم ایمنی را ندارد. علاوه بر این، این پوشش ها با سطوح خارجی لومن های کاتتر پیوند کووالانسی دارد، که به عنوان یک پوشش پایدار، نقش تاثیرگذاری در کاهش نرخ عفونت ایفا می کند.

مطالعات Leme و همکارانش در سال 2015 در کشور برزیل روی کاتترهای آنتی باکتریال با پوشش های PHMB نشان می دهد که در این پوشش ها واکنش های االتهابی خونی دیده نمی شود و احتمال بروز عفونت های سیستمی را کاهش می دهد.


سبد خرید

شرکت آذرمدیک با قدمت چهل ساله در ایران ، با هدف ارائه آخرین نوآوری های بهداشتی و درمانی و گسترش استفاده از تجهیزات نوین پزشکی در راستای اهداف بلند مدت نظام سلامت کشور، در حال حاضر افتخار دارد بعنوان نماینده انحصاری کمپانی کیمال (KIMAL)انگلستان که یکی از برترین تولیدکنندگان کاتترهای داخل عروقی دنیا می باشد کاتترهای نسل جدید دیالیز موقت ، دائم و ورید مرکزی (CVC) را که از تکنولوژی های نو و آخرین فناوری های ساخت تجهیزات بهره گرفته اند را برای اولین بار در ایران عرضه نماید.

طراحی و پشتیبانی شده توسط : شبکه اینترنت سان