لطفا صبر کنید ...


در این میان در برخی از دستورالعمل های کنترل عفونت از اتصلات بدون نیاز به سوزن برای کاهش آسیب های احتمالی ناشی از سوزن، کاهش نرخ عفونت، آمبولی هوا و برگشت خون(البته به دلیل نوع استفاده از لاک های هپارینی در ایران به نظر می رسد نرخ آمبولی هوا و برگشت خون بالا است. اما مطالعه ای دراین خصوص انجام نگرفته است) استفاده می شود. انواع مختلفی از این نوع اتصلات از جمله اتصالات مکانیکی، جابجایی مثبت، منفی  مطالعات بیشماری انجام شده است، این مطالعات CRBSi و … در بازار وجود دارد. به منظور تعیین اثر کاهش نشان می دهند که استفاده از دریچه های بدون سوزن مکانیکی موجب افزایش نرخ عفونت می شود اما جمع بندی در مورد دیگر انواع اتصلات بدون سوزن نتایج معنی داری ندارد. مطالعات … در سال …. نشان می دهد که مهمترین نقش در کاهش نرخ عفونت در کاتتر های ورید مرکزی را کارکنان بهداشتی- درمانی در بیمارستان ایفا می کنند. همچنین استفاده از مواد ضد عفونی کننده مناسب نظیر اسکراب دریچه های بدون نیاز به سوزن، هاب  درصد کلرهگزیدین، استفاده از حداکثر 2 و محل ورود به پوست کاتتر توسط محلول های پایه الکلی به همرا اقدامات کنترل عفونت نظیر کلاه، دستکش، گان و … در حین کارگذاری و استفاده از این وسایل در کنار استفاده   را در بخش مراقبت های ویژه حتی به صفر برساند. CRBSiاز اتصالات بدون نیاز به سوزن می تواند نرخ  هشدار ها و استاندارد های اولیه پیشگیری از عفونت در مراقبت های بهداشتی درمانی نظیر بهداشت دست، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی برای جلوگیری از تماس با مایعات، ترشحات و پوست غیر سالم، پیشگیری از آسیب های تیز و ضد عفونی کردن تجهیرات و وسایل پزشکی باید برای همه بیماران رعایت شود و اگر این اقدامات احتیاتی عمومی رعایت نشود، اقدامات احتیاتی خاص اضافی نمی تواند موثر باشد


سبد خرید

شرکت آذرمدیک با قدمت چهل ساله در ایران ، با هدف ارائه آخرین نوآوری های بهداشتی و درمانی و گسترش استفاده از تجهیزات نوین پزشکی در راستای اهداف بلند مدت نظام سلامت کشور، در حال حاضر افتخار دارد بعنوان نماینده انحصاری کمپانی کیمال (KIMAL)انگلستان که یکی از برترین تولیدکنندگان کاتترهای داخل عروقی دنیا می باشد کاتترهای نسل جدید دیالیز موقت ، دائم و ورید مرکزی (CVC) را که از تکنولوژی های نو و آخرین فناوری های ساخت تجهیزات بهره گرفته اند را برای اولین بار در ایران عرضه نماید.

طراحی و پشتیبانی شده توسط : شبکه اینترنت سان