لطفا صبر کنید ...وبلاگ

لیست کلاسیک

AzarBlogPic-1200x756.png
۲۸/فروردین/۱۳۹۷

Abstract:Theaimofthisstudywastoinvestigatetheinvitroandinvivoefficacyandthetissuereactionofanantibiofilmcoating composed of xylitol, triclosan, and polyhexamethylene biguanide. The antimicrobial activity was analyzed by a turbidimetric method. Scanning electron microscopy was used to evaluate the antiadherent property of central venous catheter (CVC) fragmentsimpregnatedwithanantibiofilmcoating(I-CVC)incomparisonwithnoncoatedCVC(NC-CVC)fragments.Twoinvivo assaysusingsubcutaneousimplantationofNC-CVCandI-CVCfragmentsinthedorsalareaofratswereperformed.Thefirstassay comprised hematological and microbiological analysis. The second assay evaluated tissue response by examining the inflammatory reactions after 7 and 21 days. The formulation displayed antimicrobial activity against all tested strains. A biofilm disaggregationwithsignificantreductionofmicroorganism’sadherenceinI-CVCfragmentswasobserved.Invivoantiadherence results demonstrated a reduction of early biofilm formation of Staphylococcus aureus ATCC 25923, mainly in an external surface of the I-CVC, in comparison with the NC-CVC. All animals displayed negative hemoculture. No significant tissue reaction was observed, indicating that the antibiofilm formulation could be considered biocompatible. The use of I-CVC could decrease the probability of development of localized or systemic infections.


دانلود فایل کامل PDF

AzarBlogPic-1200x756.png
۲۸/فروردین/۱۳۹۷

مطالعه نتایج کارآزمایی های بالینی برای تعیین کاتتر ورید مرکزی مناسب برای استفاده در بیمارانی که نیاز به دسترسی های عروقی دارد به دلیل متغییر های زیاد این گونه مطالعات از قبیل جنس بیمار، شدت بیماری های زمینه ای، نوع مطالعه و … اغلب نتایج معنی داری را به همراه ندارد. در این خصوص به نظر می رسد مطالعات بنیادی در خصوص پارامترهای اصلی در کاهش عوارض استفاده از کاتترهای ورید مرکزی مفید تر بوده و در تعیین کاتتر مناسب برای استفاده در بیماران با شرایط مختلف می تواند به کارکنان بهداشتی- درمانی کمک بیشتری کند. هدف از این مطالعه بررسی انواع کاتترهای ورید مرکزی به لحاظ طراحی و تطبیق آن با مطالعات بنیادی…


دانلود فایل کامل PDF

سبد خرید

شرکت آذرمدیک با قدمت چهل ساله در ایران ، با هدف ارائه آخرین نوآوری های بهداشتی و درمانی و گسترش استفاده از تجهیزات نوین پزشکی در راستای اهداف بلند مدت نظام سلامت کشور، در حال حاضر افتخار دارد بعنوان نماینده انحصاری کمپانی کیمال (KIMAL)انگلستان که یکی از برترین تولیدکنندگان کاتترهای داخل عروقی دنیا می باشد کاتترهای نسل جدید دیالیز موقت ، دائم و ورید مرکزی (CVC) را که از تکنولوژی های نو و آخرین فناوری های ساخت تجهیزات بهره گرفته اند را برای اولین بار در ایران عرضه نماید.

طراحی و پشتیبانی شده توسط : شبکه اینترنت سان